Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến - Tử Hào - Thần Nữ -
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 PSK02 
 Đao Khách 
 116 
 Chính phái 
 6 
 47,700 
 0 
2
 TrumMaFiA 
 Đao Khách 
 115 
 Chính phái 
 4 
 43,200 
 0 
3
 CuTaTaXoa 
 Đao Khách 
 112 
 Tà phái 
 5 
 25,100 
 0 
4
 Peine 
 Đao Khách 
 112 
 Tà phái 
 5 
 49,800 
 0 
5
 yuri 
 Đao Khách 
 85 
 Chính phái 
 4 
 7,300 
 0 
6
 tanks 
 Đao Khách 
 83 
 Tà phái 
 4 
 30,700 
 0 
7
 DauNu 
 Đao Khách 
 82 
 Chính phái 
 4 
 19,900 
 0 
8
 DaoNam 
 Đao Khách 
 82 
 Chính phái 
 4 
 20,200 
 0 
9
 T002 
 Đao Khách 
 78 
 Tà phái 
 3 
 13,900 
 0 
10
 TinhCa 
 Đao Khách 
 77 
 Chính phái 
 3 
 12,100 
 0 
11
 AJiNoMoTo 
 Đao Khách 
 74 
 Chính phái 
 3 
 9,100 
 0 
12
 ChoiKe2 
 Đao Khách 
 73 
 Tà phái 
 3 
 7,000 
 0 
13
 Xinh 
 Đao Khách 
 73 
 Chính phái 
 3 
 3,700 
 0 
14
 HaHa 
 Đao Khách 
 72 
 Tà phái 
 3 
 12,100 
 0 
15
 23ConVit 
 Đao Khách 
 72 
 Tà phái 
 3 
 4,600 
 0 
16
 Chemz 
 Đao Khách 
 71 
 Chính phái 
 3 
 5,200 
 0 
17
 KiaMorning 
 Đao Khách 
 67 
 Tà phái 
 3 
 3,700 
 0 
18
 TyLuuManh 
 Đao Khách 
 66 
 Tà phái 
 3 
 1,600 
 0 
19
 Thanh44 
 Đao Khách 
 65 
 Chính phái 
 3 
 22,300 
 0 
20
 Evan 
 Đao Khách 
 64 
 Tà phái 
 3 
 1,000 
 0 
21
 Thanh22 
 Đao Khách 
 63 
 Chính phái 
 3 
 9,700 
 0 
22
 Thanh33 
 Đao Khách 
 62 
 Chính phái 
 3 
 9,700 
 0 
23
 BamBam 
 Đao Khách 
 60 
 Tà phái 
 3 
 700 
 0 

Trang 0 của 3 | 0 1 2 |