Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến - Tử Hào - Thần Nữ -
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 SoSzTamCa 
 Quyền Sư 
 83 
 Chính phái 
 4 
 14,500 
 0 
2
 AnhBanThit 
 Quyền Sư 
 66 
 Tà phái 
 3 
 1,000 
 0 
3
 Btraan 
 Quyền Sư 
 61 
 Tà phái 
 3 
 400 
 0 
4
 iphone 
 Quyền Sư 
 30 
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
5
 qsqs 
 Quyền Sư 
 16 
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
6
 OhYeah 
 Quyền Sư 
 10 
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
7
 aass22 
 Quyền Sư 
 10 
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
8
 Test7 
 Quyền Sư 
 4 
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
9
 adfasdg 
 Quyền Sư 
 1 
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
10
 Good 
 Quyền Sư 
 1 
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 

Trang 0 của -0 | 0 |