Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến - Tử Hào - Thần Nữ -
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 o00o 
 Diệu Yến 
 118 
 Chính phái 
 5 
 66,000 
 0 
2
 5SONLINE 
 Diệu Yến 
 109 
 Chính phái 
 5 
 13,900 
 0 
3
 PSK08 
 Diệu Yến 
 93 
 Tà phái 
 4 
 8,200 
 0 
4
 Benz 
 Diệu Yến 
 84 
 Chính phái 
 3 
 18,100 
 0 
5
 DjYenNhi 
 Diệu Yến 
 82 
 Chính phái 
 4 
 7,900 
 0 
6
 AnhTan 
 Diệu Yến 
 81 
 Tà phái 
 4 
 25,900 
 0 
7
 Mirinda812 
 Diệu Yến 
 74 
 Chính phái 
 3 
 7,300 
 0 
8
 HeoHeo 
 Diệu Yến 
 64 
 Chính phái 
 3 
 700 
 0 
9
 [GM]TrangSuc 
 Diệu Yến 
 60 
 Chính phái 
 10 
 11,900 
 0 
10
 HoaHoa 
 Diệu Yến 
 54 
 Chính phái 
 2 
 100 
 0 
11
 BanLoiLoz 
 Diệu Yến 
 40 
 Tà phái 
 2 
 100 
 0 
12
 DepToOng 
 Diệu Yến 
 34 
 Chưa gia nhập 
 1 
 400 
 0 
13
 Alibaba 
 Diệu Yến 
 22 
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
14
 kemsel 
 Diệu Yến 
 19 
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
15
 Detu1 
 Diệu Yến 
 11 
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
16
 Cung2 
 Diệu Yến 
 10 
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
17
 NhatCung 
 Diệu Yến 
 7 
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
18
 Kamar01 
 Diệu Yến 
 1 
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
19
 VVhat 
 Diệu Yến 
 1 
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 

Trang 0 của 0 | 0 |