Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến - Tử Hào - Thần Nữ -
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Kamar 
 Đại Phu 
 118 
 Chính phái 
 6 
 68,900 
 0 
2
 o00o 
 Diệu Yến 
 118 
 Chính phái 
 5 
 66,000 
 0 
3
 Khan 
 Hàn Bảo Quân 
 118 
 Tà phái 
 5 
 69,900 
 0 
4
 VkKhan 
 Đại Phu 
 117 
 Tà phái 
 2 
 19,600 
 0 
5
 1MyNhan 
 Thương Hào 
 116 
 Chính phái 
 6 
 56,300 
 0 
6
 DjMie 
 Hàn Bảo Quân 
 116 
 Chính phái 
 6 
 55,300 
 0 
7
 Mystogan 
 Cung Thủ 
 116 
 Tà phái 
 6 
 78,100 
 0 
8
 1AnhHung 
 Đại Phu 
 116 
 Chính phái 
 6 
 57,400 
 0 
9
 PSK01 
 Thương Hào 
 116 
 Chính phái 
 6 
 47,100 
 0 
10
 Love 
 Đàm Hoa Liên 
 116 
 Chính phái 
 6 
 55,200 
 0 
11
 zzKatabo 
 Đại Phu 
 116 
 Chính phái 
 6 
 55,100 
 0 
12
 Deadshot 
 Cung Thủ 
 116 
 Tà phái 
 6 
 66,000 
 0 
13
 PSK02 
 Đao Khách 
 116 
 Chính phái 
 6 
 47,400 
 0 
14
 PSK04 
 Cung Thủ 
 116 
 Chính phái 
 6 
 47,400 
 0 
15
 PSK03 
 Đại Phu 
 116 
 Chính phái 
 6 
 47,700 
 0 
16
 ChocGayBanhXe 
 Thích Khách 
 116 
 Chính phái 
 4 
 43,700 
 0 
17
 Thanh11 
 Thích Khách 
 116 
 Chính phái 
 5 
 54,100 
 0 
18
 Chen 
 Thương Hào 
 116 
 Tà phái 
 5 
 60,400 
 0 
19
 TrumMaFiA 
 Đao Khách 
 115 
 Chính phái 
 4 
 42,900 
 0 
20
 Banhbao01 
 Đại Phu 
 114 
 Tà phái 
 6 
 38,500 
 0 
21
 MariaOzawa 
 Hàn Bảo Quân 
 114 
 Tà phái 
 5 
 29,600 
 0 
22
 CauBeBanSam 
 Cung Thủ 
 114 
 Chính phái 
 4 
 44,900 
 0 
23
 Panda 
 Hàn Bảo Quân 
 113 
 Tà phái 
 5 
 61,200 
 0 

Trang 0 của 28 | 0 1 2 |