Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến - Tử Hào - Thần Nữ -
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 SoSzNhiCa 
 Kiếm Khách 
 112 
 Chính phái 
 5 
 28,600 
 0 
2
 xXBigZeRoXx 
 Kiếm Khách 
 110 
 Tà phái 
 5 
 66,600 
 0 
3
 zBuPanz 
 Kiếm Khách 
 110 
 Tà phái 
 5 
 41,300 
 0 
4
 BeQuan 
 Kiếm Khách 
 106 
 Chính phái 
 5 
 49,200 
 0 
5
 Cloud 
 Kiếm Khách 
 93 
 Tà phái 
 4 
 13,200 
 0 
6
 PSK07 
 Kiếm Khách 
 93 
 Tà phái 
 4 
 8,500 
 0 
7
 Marda3 
 Kiếm Khách 
 92 
 Chính phái 
 4 
 4,600 
 0 
8
 Rose 
 Kiếm Khách 
 77 
 Chính phái 
 3 
 11,800 
 0 
9
 KenmaShin 
 Kiếm Khách 
 74 
 Tà phái 
 3 
 2,800 
 0 
10
 ChoiKe4 
 Kiếm Khách 
 73 
 Tà phái 
 3 
 7,000 
 0 
11
 Yeunu 
 Kiếm Khách 
 73 
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
12
 HuEr 
 Kiếm Khách 
 70 
 Tà phái 
 3 
 1,900 
 0 
13
 KiemTam 
 Kiếm Khách 
 50 
 Chính phái 
 2 
 700 
 0 
14
 TieuLongNu 
 Kiếm Khách 
 34 
 Chưa gia nhập 
 1 
 400 
 0 
15
 KiemThanh 
 Kiếm Khách 
 23 
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
16
 DoBu 
 Kiếm Khách 
 20 
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
17
 sadgfq 
 Kiếm Khách 
 16 
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
18
 fdfsad 
 Kiếm Khách 
 15 
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
19
 hegergfd 
 Kiếm Khách 
 15 
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
20
 ewqewq 
 Kiếm Khách 
 15 
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
21
 hhgfdgf 
 Kiếm Khách 
 15 
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
22
 herfsd 
 Kiếm Khách 
 15 
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
23
 zazaza 
 Kiếm Khách 
 15 
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 

Trang 0 của 1 | 0 1 |