Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến - Tử Hào - Thần Nữ -
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 1MyNhan 
 Thương Hào 
 116 
 Chính phái 
 6 
 57,200 
 0 
2
 PSK01 
 Thương Hào 
 116 
 Chính phái 
 6 
 48,000 
 0 
3
 Chen 
 Thương Hào 
 116 
 Tà phái 
 5 
 60,400 
 0 
4
 SoSzDaiCa 
 Thương Hào 
 111 
 Chính phái 
 5 
 28,600 
 0 
5
 Test03 
 Thương Hào 
 100 
 Chính phái 
 5 
 33,600 
 0 
6
 Test04 
 Thương Hào 
 100 
 Chính phái 
 4 
 36,200 
 0 
7
 Test06 
 Thương Hào 
 99 
 Chính phái 
 4 
 32,100 
 0 
8
 Test05 
 Thương Hào 
 99 
 Chính phái 
 4 
 33,000 
 0 
9
 Test08 
 Thương Hào 
 99 
 Chính phái 
 4 
 33,000 
 0 
10
 Test07 
 Thương Hào 
 98 
 Chính phái 
 4 
 32,900 
 0 
11
 OsenKIM 
 Thương Hào 
 94 
 Chính phái 
 4 
 11,200 
 0 
12
 ThichChoiKe 
 Thương Hào 
 93 
 Tà phái 
 4 
 14,700 
 0 
13
 pn0nq 
 Thương Hào 
 92 
 Tà phái 
 4 
 7,300 
 0 
14
 Azuna 
 Thương Hào 
 83 
 Chính phái 
 4 
 14,500 
 0 
15
 ThuongNam 
 Thương Hào 
 82 
 Chính phái 
 4 
 19,900 
 0 
16
 lYENl 
 Thương Hào 
 82 
 Tà phái 
 4 
 18,400 
 0 
17
 ThuongNu 
 Thương Hào 
 82 
 Chính phái 
 4 
 20,200 
 0 
18
 alovkta 
 Thương Hào 
 80 
 Chính phái 
 4 
 16,600 
 0 
19
 HitKhoi 
 Thương Hào 
 79 
 Tà phái 
 3 
 12,100 
 0 
20
 TjeuAnhHa0 
 Thương Hào 
 78 
 Tà phái 
 3 
 1,600 
 0 
21
 Kinh 
 Thương Hào 
 77 
 Chính phái 
 3 
 12,100 
 0 
22
 HaHi 
 Thương Hào 
 72 
 Tà phái 
 3 
 13,000 
 0 
23
 BaChaCu 
 Thương Hào 
 66 
 Tà phái 
 3 
 2,800 
 0 

Trang 0 của 2 | 0 1 2 |