Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến - Tử Hào - Thần Nữ -
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Mystogan 
 Cung Thủ 
 116 
 Tà phái 
 6 
 77,800 
 0 
2
 Deadshot 
 Cung Thủ 
 116 
 Tà phái 
 6 
 66,000 
 0 
3
 PSK04 
 Cung Thủ 
 116 
 Chính phái 
 6 
 47,100 
 0 
4
 CauBeBanSam 
 Cung Thủ 
 114 
 Chính phái 
 4 
 44,600 
 0 
5
 Cherry 
 Cung Thủ 
 112 
 Tà phái 
 5 
 45,600 
 0 
6
 zLoChay 
 Cung Thủ 
 111 
 Tà phái 
 5 
 81,100 
 0 
7
 x1TienQuyTien 
 Cung Thủ 
 110 
 Tà phái 
 5 
 65,400 
 0 
8
 cung11 
 Cung Thủ 
 109 
 Chính phái 
 5 
 25,600 
 0 
9
 thang5 
 Cung Thủ 
 108 
 Chính phái 
 5 
 25,900 
 0 
10
 Halley 
 Cung Thủ 
 108 
 Tà phái 
 5 
 35,900 
 0 
11
 thang7 
 Cung Thủ 
 108 
 Chính phái 
 5 
 25,600 
 0 
12
 thang6 
 Cung Thủ 
 108 
 Chính phái 
 5 
 25,000 
 0 
13
 cung12 
 Cung Thủ 
 106 
 Chính phái 
 5 
 25,600 
 0 
14
 cung33 
 Cung Thủ 
 106 
 Chính phái 
 5 
 25,600 
 0 
15
 Goku5 
 Cung Thủ 
 99 
 Chính phái 
 4 
 37,900 
 0 
16
 BaoTranz 
 Cung Thủ 
 98 
 Tà phái 
 4 
 9,000 
 0 
17
 Luna 
 Cung Thủ 
 93 
 Tà phái 
 2 
 13,200 
 0 
18
 VkCHoc 
 Cung Thủ 
 89 
 Chính phái 
 4 
 28,800 
 0 
19
 Banhbao 
 Cung Thủ 
 85 
 Tà phái 
 4 
 8,500 
 0 
20
 BanLoiLol 
 Cung Thủ 
 83 
 Chưa gia nhập 
 1 
 1,300 
 0 
21
 FoGgetMyNot 
 Cung Thủ 
 79 
 Chính phái 
 3 
 11,200 
 0 
22
 MrVinhTran 
 Cung Thủ 
 79 
 Chính phái 
 3 
 12,700 
 0 
23
 Archer 
 Cung Thủ 
 77 
 Tà phái 
 3 
 4,000 
 0 

Trang 0 của 2 | 0 1 2 |