Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến - Tử Hào - Thần Nữ -
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Kamar 
 Đại Phu 
 118 
 Chính phái 
 6 
 68,900 
 0 
2
 VkKhan 
 Đại Phu 
 117 
 Tà phái 
 2 
 19,600 
 0 
3
 1AnhHung 
 Đại Phu 
 116 
 Chính phái 
 6 
 57,400 
 0 
4
 zzKatabo 
 Đại Phu 
 116 
 Chính phái 
 6 
 55,100 
 0 
5
 PSK03 
 Đại Phu 
 116 
 Chính phái 
 6 
 47,700 
 0 
6
 Banhbao01 
 Đại Phu 
 114 
 Tà phái 
 6 
 38,500 
 0 
7
 CoBeBanSam 
 Đại Phu 
 113 
 Chính phái 
 4 
 44,400 
 0 
8
 Liana 
 Đại Phu 
 113 
 Tà phái 
 5 
 61,300 
 0 
9
 GzDragon 
 Đại Phu 
 113 
 Chính phái 
 5 
 49,800 
 0 
10
 SieuDp 
 Đại Phu 
 112 
 Chính phái 
 5 
 31,500 
 0 
11
 SoSzTuMuoi 
 Đại Phu 
 112 
 Chính phái 
 5 
 28,600 
 0 
12
 BuffLoiLol 
 Đại Phu 
 111 
 Tà phái 
 5 
 26,400 
 0 
13
 xinhxinh 
 Đại Phu 
 111 
 Tà phái 
 5 
 52,300 
 0 
14
 CaveBuff 
 Đại Phu 
 110 
 Chính phái 
 5 
 66,600 
 0 
15
 SonGoKu 
 Đại Phu 
 110 
 Chính phái 
 5 
 45,600 
 0 
16
 TikTok 
 Đại Phu 
 110 
 Chính phái 
 5 
 54,400 
 0 
17
 CANCAA 
 Đại Phu 
 108 
 Tà phái 
 5 
 13,500 
 0 
18
 Goku2 
 Đại Phu 
 108 
 Chính phái 
 5 
 45,700 
 0 
19
 BeMy 
 Đại Phu 
 106 
 Tà phái 
 5 
 49,300 
 0 
20
 Fanta 
 Đại Phu 
 105 
 Chính phái 
 5 
 37,400 
 0 
21
 Goku8 
 Đại Phu 
 105 
 Chính phái 
 5 
 43,800 
 0 
22
 Goku4 
 Đại Phu 
 101 
 Chính phái 
 5 
 38,900 
 0 
23
 Test02 
 Đại Phu 
 100 
 Chính phái 
 5 
 36,300 
 0 

Trang 0 của 4 | 0 1 2 |