Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến - Tử Hào - Thần Nữ -
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 ChocGayBanhXe 
 Thích Khách 
 116 
 Chính phái 
 4 
 44,000 
 0 
2
 Thanh11 
 Thích Khách 
 116 
 Chính phái 
 5 
 54,100 
 0 
3
 Test01 
 Thích Khách 
 99 
 Chính phái 
 4 
 35,900 
 0 
4
 [GM]HoTro 
 Thích Khách 
 93 
 Tà phái 
 9 
 4,865,180 
 0 
5
 zBopLz 
 Thích Khách 
 91 
 Tà phái 
 4 
 33,400 
 0 
6
 Koduockhoc 
 Thích Khách 
 86 
 Tà phái 
 4 
 16,300 
 0 
7
 TanAnh 
 Thích Khách 
 83 
 Tà phái 
 4 
 35,700 
 0 
8
 NgocNu 
 Thích Khách 
 82 
 Chính phái 
 4 
 20,200 
 0 
9
 ZhangFei 
 Thích Khách 
 76 
 Chính phái 
 3 
 9,700 
 0 
10
 Sting 
 Thích Khách 
 69 
 Tà phái 
 3 
 1,600 
 0 
11
 LSGSIn 
 Thích Khách 
 67 
 Tà phái 
 3 
 7,100 
 0 
12
 [GM]TrungGian 
 Thích Khách 
 61 
 Tà phái 
 3 
 5,000,100 
 0 
13
 [GM]Event 
 Thích Khách 
 61 
 Chính phái 
 9 
 5,500 
 0 
14
 BeGauVt 
 Thích Khách 
 61 
 Chính phái 
 3 
 2,200 
 0 
15
 [GM]HuongDan 
 Thích Khách 
 61 
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
16
 [GM]Test 
 Thích Khách 
 60 
 Chính phái 
 3 
 50,100 
 0 
17
 HentaizTK 
 Thích Khách 
 57 
 Tà phái 
 2 
 2,500 
 0 
18
 Raizor 
 Thích Khách 
 54 
 Tà phái 
 2 
 400 
 0 
19
 Banhu 
 Thích Khách 
 45 
 Tà phái 
 2 
 700 
 0 
20
 KwangSoo 
 Thích Khách 
 39 
 Chưa gia nhập 
 1 
 400 
 0 
21
 Evanz 
 Thích Khách 
 33 
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
22
 ChemLoiKu 
 Thích Khách 
 31 
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
23
 fuxk 
 Thích Khách 
 31 
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 

Trang 0 của 1 | 0 1 |