Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến - Tử Hào - Thần Nữ -
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Veronica 
 Cầm Sư 
 113 
 Tà phái 
 5 
 50,400 
 0 
2
 Sonaa 
 Cầm Sư 
 91 
 Chính phái 
 3 
 7,600 
 0 
3
 ThanhPhong 
 Cầm Sư 
 82 
 Chính phái 
 4 
 19,600 
 0 
4
 MinhNguyet 
 Cầm Sư 
 81 
 Chính phái 
 4 
 20,200 
 0 
5
 DayAnh 
 Cầm Sư 
 81 
 Chính phái 
 4 
 13,900 
 0 
6
 HeoruATULA 
 Cầm Sư 
 73 
 Chính phái 
 3 
 6,400 
 0 
7
 TamCam 
 Cầm Sư 
 62 
 Chính phái 
 2 
 1,000 
 0 
8
 TieuViem 
 Cầm Sư 
 60 
 Chính phái 
 3 
 5,400 
 0 
9
 Mylove 
 Cầm Sư 
 52 
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
10
 Tonic 
 Cầm Sư 
 51 
 Chính phái 
 2 
 100 
 0 
11
 DiepTieuVy 
 Cầm Sư 
 50 
 Tà phái 
 2 
 400 
 0 
12
 TTK3 
 Cầm Sư 
 41 
 Chính phái 
 2 
 100 
 0 
13
 ChiBanRau 
 Cầm Sư 
 36 
 Tà phái 
 2 
 400 
 0 
14
 dtdp1 
 Cầm Sư 
 12 
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
15
 dtcs4 
 Cầm Sư 
 11 
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
16
 dtcs2 
 Cầm Sư 
 11 
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
17
 dtcs 
 Cầm Sư 
 10 
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
18
 dttn2 
 Cầm Sư 
 10 
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
19
 ppiou 
 Cầm Sư 
 10 
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
20
 fggfhh 
 Cầm Sư 
 10 
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
21
 detudhl 
 Cầm Sư 
 10 
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
22
 Camsu 
 Cầm Sư 
 10 
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
23
 dthbq1 
 Cầm Sư 
 10 
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 

Trang 0 của 2 | 0 1 2 |