Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến - Tử Hào - Thần Nữ -
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Khan 
 Hàn Bảo Quân 
 118 
 Tà phái 
 5 
 70,800 
 0 
2
 DjMie 
 Hàn Bảo Quân 
 116 
 Chính phái 
 6 
 56,200 
 0 
3
 MariaOzawa 
 Hàn Bảo Quân 
 114 
 Tà phái 
 5 
 29,600 
 0 
4
 Panda 
 Hàn Bảo Quân 
 113 
 Tà phái 
 5 
 61,200 
 0 
5
 Suri 
 Hàn Bảo Quân 
 113 
 Tà phái 
 5 
 61,000 
 0 
6
 VipDongAnh 
 Hàn Bảo Quân 
 113 
 Tà phái 
 5 
 52,600 
 0 
7
 zLoAczz 
 Hàn Bảo Quân 
 113 
 Tà phái 
 5 
 72,600 
 0 
8
 LoAcc 
 Hàn Bảo Quân 
 113 
 Chính phái 
 5 
 72,000 
 0 
9
 Choccho 
 Hàn Bảo Quân 
 111 
 Tà phái 
 5 
 57,600 
 0 
10
 1DaoTienVong 
 Hàn Bảo Quân 
 110 
 Tà phái 
 5 
 66,300 
 0 
11
 DepLao 
 Hàn Bảo Quân 
 107 
 Tà phái 
 5 
 43,600 
 0 
12
 Pepsi 
 Hàn Bảo Quân 
 105 
 Chính phái 
 5 
 37,500 
 0 
13
 SevenUp 
 Hàn Bảo Quân 
 105 
 Chính phái 
 5 
 37,300 
 0 
14
 CocaPlus 
 Hàn Bảo Quân 
 105 
 Chính phái 
 5 
 37,100 
 0 
15
 CocaLight 
 Hàn Bảo Quân 
 104 
 Chính phái 
 5 
 36,900 
 0 
16
 FaceBook 
 Hàn Bảo Quân 
 104 
 Chính phái 
 5 
 50,200 
 0 
17
 fuzk 
 Hàn Bảo Quân 
 103 
 Chính phái 
 5 
 9,700 
 0 
18
 Goku3 
 Hàn Bảo Quân 
 101 
 Chính phái 
 5 
 39,400 
 0 
19
 Goku7 
 Hàn Bảo Quân 
 101 
 Tà phái 
 5 
 37,900 
 0 
20
 BaooTrann 
 Hàn Bảo Quân 
 99 
 Tà phái 
 4 
 10,200 
 0 
21
 HBQ1 
 Hàn Bảo Quân 
 99 
 Tà phái 
 4 
 16,300 
 0 
22
 HBQ2 
 Hàn Bảo Quân 
 99 
 Tà phái 
 4 
 15,700 
 0 
23
 HBQ03 
 Hàn Bảo Quân 
 99 
 Tà phái 
 4 
 15,700 
 0 

Trang 0 của 5 | 0 1 2 |