Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến - Tử Hào - Thần Nữ -
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Love 
 Đàm Hoa Liên 
 116 
 Chính phái 
 6 
 55,200 
 0 
2
 Morphine 
 Đàm Hoa Liên 
 111 
 Tà phái 
 5 
 56,700 
 0 
3
 Blingg 
 Đàm Hoa Liên 
 107 
 Chính phái 
 5 
 37,600 
 0 
4
 Coca 
 Đàm Hoa Liên 
 106 
 Chính phái 
 5 
 36,900 
 0 
5
 NicoRobin 
 Đàm Hoa Liên 
 100 
 Chính phái 
 5 
 2,500 
 0 
6
 Kiem 
 Đàm Hoa Liên 
 96 
 Tà phái 
 4 
 17,800 
 0 
7
 PSK06 
 Đàm Hoa Liên 
 93 
 Tà phái 
 3 
 8,200 
 0 
8
 Peony 
 Đàm Hoa Liên 
 89 
 Chính phái 
 4 
 19,300 
 0 
9
 MrDam 
 Đàm Hoa Liên 
 84 
 Tà phái 
 4 
 8,200 
 0 
10
 OrderPrincess 
 Đàm Hoa Liên 
 78 
 Chính phái 
 3 
 10,000 
 0 
11
 Fiora 
 Đàm Hoa Liên 
 76 
 Chính phái 
 3 
 11,900 
 0 
12
 Venus 
 Đàm Hoa Liên 
 76 
 Chính phái 
 3 
 6,600 
 0 
13
 Hela 
 Đàm Hoa Liên 
 76 
 Chính phái 
 3 
 2,800 
 0 
14
 SuperGirl 
 Đàm Hoa Liên 
 72 
 Chính phái 
 3 
 400 
 0 
15
 Riin 
 Đàm Hoa Liên 
 69 
 Tà phái 
 3 
 1,600 
 0 
16
 Nabi 
 Đàm Hoa Liên 
 59 
 Chính phái 
 2 
 400 
 0 
17
 Lifi 
 Đàm Hoa Liên 
 18 
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
18
 DepXop 
 Đàm Hoa Liên 
 10 
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
19
 Moop 
 Đàm Hoa Liên 
 1 
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
20
 namj 
 Đàm Hoa Liên 
 1 
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
21
 Athena 
 Đàm Hoa Liên 
 1 
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
22
 SoSzNguMuoi 
 Đàm Hoa Liên 
 1 
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
23
 Test9 
 Đàm Hoa Liên 
 1 
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 

Trang 0 của 1 | 0 1 |