Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến - Tử Hào - Thần Nữ -
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
47
 CaveBuff 
 Đại Phu 
 110 
 Chính phái 
 5 
 66,600 
 0 
48
 xXBigZeRoXx 
 Kiếm Khách 
 110 
 Tà phái 
 5 
 66,600 
 0 
49
 1DaoTienVong 
 Hàn Bảo Quân 
 110 
 Tà phái 
 5 
 66,300 
 0 
50
 SonGoKu 
 Đại Phu 
 110 
 Chính phái 
 5 
 45,600 
 0 
51
 x1TienQuyTien 
 Cung Thủ 
 110 
 Tà phái 
 5 
 65,400 
 0 
52
 TikTok 
 Đại Phu 
 110 
 Chính phái 
 5 
 54,400 
 0 
53
 zBuPanz 
 Kiếm Khách 
 110 
 Tà phái 
 5 
 40,400 
 0 
54
 5SONLINE 
 Diệu Yến 
 109 
 Chính phái 
 5 
 13,900 
 0 
55
 cung11 
 Cung Thủ 
 109 
 Chính phái 
 5 
 25,600 
 0 
56
 CANCAA 
 Đại Phu 
 108 
 Tà phái 
 5 
 13,500 
 0 
57
 thang5 
 Cung Thủ 
 108 
 Chính phái 
 5 
 25,900 
 0 
58
 Halley 
 Cung Thủ 
 108 
 Tà phái 
 5 
 35,900 
 0 
59
 thang7 
 Cung Thủ 
 108 
 Chính phái 
 5 
 25,600 
 0 
60
 thang6 
 Cung Thủ 
 108 
 Chính phái 
 5 
 25,000 
 0 
61
 Goku2 
 Đại Phu 
 108 
 Chính phái 
 5 
 45,700 
 0 
62
 DepLao 
 Hàn Bảo Quân 
 107 
 Tà phái 
 5 
 43,600 
 0 
63
 Blingg 
 Đàm Hoa Liên 
 107 
 Chính phái 
 5 
 37,600 
 0 
64
 BeMy 
 Đại Phu 
 106 
 Tà phái 
 5 
 49,300 
 0 
65
 cung12 
 Cung Thủ 
 106 
 Chính phái 
 5 
 25,600 
 0 
66
 BeQuan 
 Kiếm Khách 
 106 
 Chính phái 
 5 
 49,200 
 0 
67
 Coca 
 Đàm Hoa Liên 
 106 
 Chính phái 
 5 
 36,900 
 0 
68
 cung33 
 Cung Thủ 
 106 
 Chính phái 
 5 
 25,600 
 0 
69
 Pepsi 
 Hàn Bảo Quân 
 105 
 Chính phái 
 5 
 37,500 
 0 

Trang 2 của 28 | 0 1 2 3 4 |