Cách Cài Đặt :

- Bước 1: Click chuột vào file cài đặt chọn đường dẫn mà bạn muốn cài đặt game ( mặc định là ổ C:\HKThangThien ) các bạn có thể chọn các ổ khác như là ổ D hay ổ E trên máy tính.

- Bước 2: Khi giải nén hãy tắt Window Defender tránh bị thiếu file Hoặc tham khảo cách tắt Window Defender Tại đây

- Bước 3: Vào game bằng "Runvaogametructiep" để vào.

Lưu ý:

Thư mục chứa game "không được khoảng cách" vd: D:\New folder\ phải sửa thành D:\NewFother hoặc D:\HKThangThien.


File Size Description Link
HkTuTien 2 GB Google Drive Download
Net Farmework 3.5 10KB Google Drive Download
Phần mềm hỗ trợ tắt Window Defender 10KB Google Drive Download