Hiệp Khách Thăng Thiên
Jane
Hỗ Trợ Người Chơi
Quà: [!codetanthu] và đại phu buff máu nhân đôi kinh nghiệm...

Xem chi tiết

Jane
'Nạp Lần Đầu' tặng 30% giá trị
Nhấn vào để xem thêm chi tiết...

Xem chi tiết

Jane
Thông Tin Update
Nhấn vào để xem thông tin update mới nhất...

Xem chi tiết

Jane
Cân bằng sức mạnh
Tất cả nhân vật aoe 5 mục tiêu...

Xem chi tiết

Jane
Hệ thống xếp hạng Danh Hiệu
Nhấn vào đẻ biết thêm chi tiết...

Xem chi tiết

Jane
20h Đại Chiến Tu Tiên Giới
Top nhận 50@/20@/10@ hiệp khách may mắn đứng xem nhận thêm Huyền Vũ Phù 2 Ngày...
>

Xem chi tiết

Jane
20h30 Event Shop 1 Cash
Nhận thú cưỡi rồng 7 ngày ...
>

Xem chi tiết

Jane
Đánh giá 5* nhận quà Linh Thú
Linh thú tuần lộc và chí tôn phù 10 ngày...
>

Xem chi tiết